Regulamin Festiwalu

CELE FESTIWALU

– popularyzacja wartościowych opracować wokalnych i muzycznych o charakterze religijnym
– prezentacja umiejętności i artystycznego dorobku solistów i zespołów
– ożywienie religijnego ruchu artystycznego
– konfrontacja i wzajemne poznanie się uczestników festiwalu

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami festiwalu mogą być:
• Soliści
• Zespoły wokalne
• zespoły instrumentalno-wokalne
• chóry

Wiek do 15 roku życia.
Uczestnicy prezentują po 2 utwory.
Warunkiem dopuszczenia do festiwalu będzie przesłanie do 28 maja 2019 na adres organizatora karty zgłoszenia i kasety magnetofonowej lub płyty CD z nagranymi 2 utworami.
Kartę zgłoszenia (zdjęcie lub skan) wraz z załączonymi nagraniami w postaci MP3 można przesłać również za pomocą poczty email na adres: festiwal(małpa)parafiambnp.pl. Zespoły uczestniczące w Festiwalu w poprzednich latach nie muszą przesyłać nagrań.

Komisja Artystyczna dokona kwalifikacji wykonawców i prześle informacje dotyczącą udziału w festiwalu do 3 czerwca 2019.

Adres Organizatora:

Biuro Festiwalu
Dyrektor Ks. Marek Kuśmierczyk Parafia MB Nieustającej Pomocy
Gromada 152
23-400 Biłgoraj.

email: festiwal(małpa)parafiambnp.pl

OCENA I NAGRODY

Jury festiwalu oceniać będzie:

a) dobór repertuaru oraz wartość artystyczną utworu
b) aranżacja i poprawność wykonania
c) ogólny wyraz artystyczny

Zostanie przyznana nagroda:
– I Nagroda
– II Nagroda
– III Nagroda
oraz wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Organizatorzy przewidują możliwość spotkania solistów i zespołów z jurorami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegujących.
Organizatorzy zapewniają obiad i poczęstunek. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania w czasie trwania imprezy spraw spornych nie ujętych w regulaminie oraz prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrań dla potrzeb promocji.

INFORMACJE DODATKOWE

Dyrektor Festiwalu (ks. Marek Kuśmierczyk)
Tel. – 783962935
www.parafiambnp.pl

Kierownik Artystyczny – Monika Proć Gleń
– tel. 691 955 611
akinom-glen@wp.pl

Zgłoszenia:

Biuro Festiwalu
Dyrektor Ks. Marek Kuśmierczyk Parafia MB Nieustającej Pomocy
Gromada 152
23-400 Biłgoraj.

email: festiwal(małpa)parafiambnp.pl

MIEJSCE FESTIWALU

Kościół parafialny w Gromadzie